Gratis inschrijven

Beroepsvereniging ANT, KNMT en NVM

17 mei 2018

De mondhygiënisten zijn aangesloten bij de NVM en we zijn allemaal geregistreerd bij het KRM, het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

De tandartsen zijn of lid van de KNMT of van het ANT.

Zij volgen nieuwe ontwikkelingen van het vak en voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan de beroepsgroep worden gesteld.

Ook zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie binnen deze verenigingen.

Al het nieuws