Gratis inschrijven

Restauraties

Eenvoudige correcties

Restauraties (vullingen) worden alleen met composiet en/of vergelijkbare materialen gemaakt. De tandarts gebruikt geen amalgaam. Meestal wordt dit gedaan met behulp van een rubberdam (cofferdam), om zo hygiënisch en vochtvrij te werken. Indien nodig wordt er een verdoving gegeven.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven als patiënt?

Neem contact op